Tấm đệm lót ga giường

Tã đệm lót ga giường là sản phẩm hỗ trợ đi kèm với Tã giấy, giúp giữ vệ sinh giường bệnh và xe lăn trong trường hợp tã giấy đầy chất lỏng, gây tràn ra bên ngoài.

Tính năng sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn lựa chọn sản phẩm

Chiều dài Chiều rộng
Tậm đệm lót 72cm 42cm
Số miếng 10 miếng