Tã dán dành cho người lớn

Tã dán người lớn của chúng tôi được nghiên cứu dựa trên kích thước cơ thể ngừoi tại các môi trường địa lý khác nhau. Chúng tôi đưa ra các tính toán về tiêu chuẩn kích thước phù hợp với từng thị trường khác nhau.

Dưới đây là tham khảo về bảng size sử dụng cho thị trường nội địa Việt Nam.

Tính năng sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn lựa chọn sản phẩm

Kích cỡ M/L XL
Vòng bụng 68 – 110cm 75 – 135cm