Tin tức mới

Thng tin cho m?

Nh?ng d??ng ch?t pht tri?n cc gic quan cho thai nhi

Ch? ?? dinh d??ng khoa h?c h? tr? pht tri?n tr no v gic quan cho b ngay t? trong thai k?.

?n g gip t?ng chi?u cao

Tc h?i khi tr? ?n d?m qu s?m

Ch?m sc b

[24 gi? ??u tin] Nh?ng ?i?u l?u khi cho b ?n

[24 gi? ??u tin] Vi?c cho b ?n l v?n ?? ???c m? quan tm nh?t v khi?n m? b?n kho?n r?t nhi?u. 

3 l?i ch vng c?a d?u -liu v?i em b

Ch?m sc r?ng cho b

Khuy?n mi

Ch??ng trnh h vng 2017

 ?u ?i l?n dnh cho cc b ?ang dng T/B?m Merzy ?y cc m?! Ch??ng trnh "Merzy h vng 2017" ???c tri?n khai t? ngy 1/04/2017 31/08/2017 trn ton...

Khuy?n Mi: Cng Merzy vui ?n h 2016

Video

Cc chnh sch

H??ng d?n mua hng

B?o m?t thng tin khch hng

Hnh th?c thanh ton v chnh sch v?n chuy?n

Chnh sch b?o hnh v ??i tr? hng

Ph??ng th?c thanh ton

logo-paypal

CNG TY C? PH?N ??I PHT

Tr? s? chnh: ???ng TS3, KCN Tin S?n, B?c Ninh

?i?n tho?i: 0241 373 4786 | Fax: 0241 373 4796

V?n phng ??i di?n: P802, Ta nh 143 ??c Ng?, Ba ?nh, H N?i

?i?n tho?i: 04 6267 3666 | Hotline: 094 605 3456

Email: info@daiphatjsc.com.vn