ctkm1

 

CH??NG TRNH CHO H ??N T? MERZY VI?T NAM 

??i 01 v? bao Merzy c? l?n sau khi s? d?ng h?t, m? nh?n ngay 5000 VN?. Ch??ng trnh di?n ra t? ngy 1/5/2016 ??n h?t ngy 31/7/2016. 

Tm hi?u thm thng tin v? Merzy v cc ch??ng trnh khuy?n mi ??n t? Merzy t?i: http://www.daiphatjsc.com.vn


Tin mới hơn:

Video

Cc chnh sch

H??ng d?n mua hng

B?o m?t thng tin khch hng

Hnh th?c thanh ton v chnh sch v?n chuy?n

Chnh sch b?o hnh v ??i tr? hng

Ph??ng th?c thanh ton

logo-paypal

CNG TY C? PH?N ??I PHT

Tr? s? chnh: ???ng TS3, KCN Tin S?n, B?c Ninh

?i?n tho?i: 0241 373 4786 | Fax: 0241 373 4796

V?n phng ??i di?n: P802, Ta nh 143 ??c Ng?, Ba ?nh, H N?i

?i?n tho?i: 04 6267 3666 | Hotline: 094 605 3456

Email: info@daiphatjsc.com.vn