Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
T qu?n Merzy gi l?n

T qu?n Merzy th? h? m?i v?i c?u t?o t? nh?ng s?i bng cotton v cc nguyn li?u t? nhin khc, cng h? chun co gin ??u m v?a v?n l?y c? th? b, lun thn thi?n v?i ln da nh?y c?m c?a b v gi? cho b kh thong su?t 12 gi? ??ng h?.

B? m?t v?i khng d?t siu m?m m?i v kh thong, ti?p xc m?m m?i v?i da

H? chun ???c thi?t k? v?a v?n v?i b?ng, eo v mng b, co gin ?a chi?u gip b tho?i mi trong qu trnh v?n ??ng v khng ?? l?i v?t h?n trn da b.

Vch ch?ng trn 3D gip ng?n trn 2 bn hi?u qu? v khng gy h?n ln da b

Li th?m Long-lasting-dryness h?p th? g?p 6 l?n l??ng ch?t l?ng, khng gy vn c?c v ng?n th?m ng??c hi?u qu?

Cng ngh? Perfect-Fit b?ng nguyn li?u m?m m?i c ?? ?n h?i cao bao quanh eo, m kht mng v m d?u vng b?ng, gip b d? dng v?n ??ng

Mng ?y Breathable film thot 100% h?i nng ?m, gi? cho da h h?p hon ton t? nhin v gi?m h?m t


 


B? m?t v?i khng d?t
 siu m?m m?i v kh thong, ti?p xc m?m m?i v?i da

H? chun ???c thi?t k? v?a v?n v?i b?ng, eo v mng b, co gin ?a chi?u gip b tho?i mi trong qu trnh v?n ??ng v khng ?? l?i v?t h?n trn da b.

Vch ch?ng trn 3D gip ng?n trn 2 bn hi?u qu? v khng gy h?n ln da b

Li th?m Long-lasting-dryness h?p th? g?p 6 l?n l??ng ch?t l?ng, khng gy vn c?c v ng?n th?m ng??c hi?u qu?

Cng ngh? Perfect-Fit b?ng nguyn li?u m?m m?i c ?? ?n h?i cao bao quanh eo, m kht mng v m d?u vng b?ng, gip b d? dng v?n ??ng

Mng ?y Breathable film thot 100% h?i nng ?m, gi? cho da h h?p hon ton t? nhin v gi?m h?m tL?a ch?n kch c? ph h?p v?i b

Kch c?

Cn n?ng

S? mi?ng/Gi l?n

Size M

< 6 kg

40

Size L

6 9 kg

36

Size XL

9 14 kg

32

Size XXL

13 17 kg

28

 

Cc t kch th??c khc nhau theo cn n?ng c?a b ???c h??ng d?n trn bao b. Tuy nhin, trong m?t vi tr??ng h?p khi s? d?ng t cho b, n?u b?n th?y c hi?n t??ng r r?, hy th? t c size l?n h?n ho?c nh? h?n ?? c ???c hi?u qu? s? d?ng cao nh?t. 


H??ng d?n m?c t qu?n

?? m?c t: M?c t gi?ng nh? m?c qu?n, ko t ln cao t?i trn b?ng v eo, sau ? ?i?u ch?nh cc vng chun m mng v ?i v?a v?n, khng b? g?p l?i

?? tho t: x d?c ph?n chun hai bn hng ?? tho t.


Các sản phẩm khác:

Video

Cc chnh sch

H??ng d?n mua hng

B?o m?t thng tin khch hng

Hnh th?c thanh ton v chnh sch v?n chuy?n

Chnh sch b?o hnh v ??i tr? hng

Ph??ng th?c thanh ton

logo-paypal

CNG TY C? PH?N ??I PHT

Tr? s? chnh: ???ng TS3, KCN Tin S?n, B?c Ninh

?i?n tho?i: 0241 373 4786 | Fax: 0241 373 4796

V?n phng ??i di?n: P802, Ta nh 143 ??c Ng?, Ba ?nh, H N?i

?i?n tho?i: 04 6267 3666 | Hotline: 094 605 3456

Email: info@daiphatjsc.com.vn