10 th?c ph?m khng nn b? qua khi chuy?n ma

C? c?i, khoai lang, b??i, l?u... cung c?p ch?t x?, ch?t ch?ng xy ha v cc vitamin c?n thi?t t?ng c??ng s?c ?? khng cho c? th? khi th?i ti?t chuy?n ma. 

Trang Health g?i 10 lo?i c? qu? ???c x?p vo nhm siu th?c ph?m cung c?p ch?t dinh d??ng c?n thi?t cho c? th?:

To

V? ng?t hay chua cht, to c?ng r?t thch h?p ?n tr?c ti?p ho?c lm bnh. N ch?a cc flavonoid r?t t?t cho tim m?ch. Trong thnh ph?n c?a to c?ng c nhi?u ch?t ch?ng xy ha, ch?t x?. 

C? c?i

Lo?i rau ny g?n gi?ng c r?t nh?ng c mu sng v ng?t h?n, h??ng v? h?p d?n. B?n c th? cho c? c?i vo n?u c?m, cng v?i khoai ty ?? t?ng thm h??ng v? ho?c nghi?n chng n?u sp hay lm n??c s?t. C? c?i r?t giu kali v l ngu?n ch?t x? t?t cho s?c kh?e.  


H??ng v? ngon ng?t khi?n lo?i tri cy ny ???c r?t nhi?u ng??i yu thch. Ngoi ?n tr?c ti?p, b?n c th? lu?c ho?c n??ng, h??ng v? c?ng r?t ??c bi?t. N ch?a nhi?u vitamin C v vi ch?t ??ng; cung c?p kho?ng 4 g ch?t x? cho m?i kh?u ph?n. L

Sp l?

V?i v? ngon h?p d?n, sp l? l mn l t??ng ?? ?n vo ma ?ng. B?n c th? h?p ho?c ch? bi?n thnh h?n h?p nh? khoai ty nghi?n ho?c cho thm vo mn sp. Lo?i rau ny ch?a cc h?p ch?t c th? gip ng?n ng?a ung th?. ??ng th?i sp l? cung c?p ngu?n dinh d??ng th?c v?t gip lm gi?m cholesterol v ch?a nhi?u vitamin C. 

B ??

K?t h?p b ?? v?i qu? v g?ng r?t t?t. B ?? ch?a nhi?u axt bo omega-3 v l ngu?n cung c?p vitamin A tuy?t v?i. 

10-thuc-phm-khong-nen-bo-qua-khi-chuyen-mua-1

Khoai lang

Khoai lang cung c?p vitamin A, s?t v c tc d?ng ch?ng vim. N??ng thay v lu?c khoai ?? gi? l?i nhi?u vitamin h?n.

Qu? l?u

?y l ngu?n cung c?p ch?t xy ha r?t t?t cho c? th?, nhi?u h?n c? r??u vang ??. N c?ng ch?a nhi?u vitamin C v axt folic.

Qu? ch l 

Lo?i qu? ny thch h?p cho mn h?m, b?m nh? lm mn trng mi?ng. N ch?a t ch?t bo, giu ch?t x? v ngu?n kali c l?i cho s?c kh?e.

Qu? kiwi

S? l s? ph?i h?p tuy?t v?i khi tr?n kiwi v?i du ty, d?a h?u ho?c cam hay d?a. Kiwi ch?a nhi?u vitamin C h?n c? cam v l ngu?n kali, vi ch?t ??ng c l?i.

B??i

Lo?i qu? ny cung c?p nhi?u ch?t ch?ng xy ha, cung c?p kho?ng 75% l??ng vitamin C c? th? c?n m?i ngy. B??i giu lycopen v ch?a pectin, ???c ch?ng minh c tc d?ng gi?m cholesterol. 

Cc lo?i cam, qut c?ng ch?a nhi?u vitamin C v cung c?p cc beta-carotene, ti?n ch?t c?a vitamin A. 

 

Ngu?n Vnexpress

Tin mới hơn:

Video

Cc chnh sch

H??ng d?n mua hng

B?o m?t thng tin khch hng

Hnh th?c thanh ton v chnh sch v?n chuy?n

Chnh sch b?o hnh v ??i tr? hng

Ph??ng th?c thanh ton

logo-paypal

CNG TY C? PH?N ??I PHT

Tr? s? chnh: ???ng TS3, KCN Tin S?n, B?c Ninh

?i?n tho?i: 0241 373 4786 | Fax: 0241 373 4796

V?n phng ??i di?n: P802, Ta nh 143 ??c Ng?, Ba ?nh, H N?i

?i?n tho?i: 04 6267 3666 | Hotline: 094 605 3456

Email: info@daiphatjsc.com.vn